Czym jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna to zdolność do wejścia do szkoły i dokonania przejścia z domu do klasy. Obejmuje ona dojrzałość emocjonalną, społeczną, […]