PIP kontroluje warunki zatrudnienia pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi pisemne oświadczenie o warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia […]