Opóźnienia ZUS bez wypłaty odsetek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem […]