Skip to content

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – stosowanie przepisów w praktyce

Prawo pracy jest dziedziną, z którą styka się każdy pracownik lub pracodawca. Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższą materię jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Reguluje ona m.in. takie kwestie, jak równe traktowanie w pracy oraz nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę. Wskazuje również na uprawnienia pracownika w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Wspomniana ustawa określa również m.in. zasady wynagradzania pracowników.

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem, a pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę bez uzasadnionej przyczyny, możesz złożyć na niego skargę do inspektora pracy (w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna) lub do sądu (w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba prawna). Pracownik może również żądać od pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy, jeśli został przez niego bezprawnie zwolniony po przepracowaniu ponad roku.

Prawną regulację świadczeń społecznych można podzielić na dwie gałęzie: gałąź regulującą kwestie związane z przyznawaniem świadczeń osobom, które nie są w stanie utrzymać się z własnej pracy, oraz gałąź regulującą naliczanie tych świadczeń. Pierwsza z tych gałęzi regulowana jest przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 13 października 1998 r., poz. 2320).

Dotyczy ona m.in. obliczania wysokości świadczeń lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Pomaga się m.in. w zaskarżaniu decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym w sprawach zakończonych decyzją ostateczną z powodu błędu organu rentowego.

Poza świadczeniem pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalnych, rentowych czy odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zajmuje się ta dziedzina również przeliczaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Zakres prawa pracy obejmuje między innymi:

-Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, np. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o odpowiedzialności materialnej.

-W sprawach dotyczących zwolnień grupowych lub bezprawnego rozwiązania umów o pracę.

Jeśli potrzebna jest dodatkowa porada strona radca prawny prawo pracy odpowie na dodatkowe pytania związane z prawem pracy.

3 komentarze

 1. Sylwia
  29 czerwca 2022 @ 12:25

  Korzystam z usług prawnych od kilku lat i jestem bardzo zadowolony z ich usług. Adwokaci są bardzo kompetentni i zawsze informują mnie na bieżąco o mojej sprawie. Personel jest przyjazny i zawsze chętny do pomocy. Gorąco porady prawne, jeśli potrzebujesz pomocy.

 2. Damian
  29 czerwca 2022 @ 12:26

  Obecny stan prawa jest wspaniały. To przyjemność widzieć, że porady prawne są udzielane na wysokim poziomie, fachowo, w sposób jasny i zwięzły.

 3. Kasia
  29 czerwca 2022 @ 12:27

  Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam współpracować z tak profesjonalną i kompetentną kancelarią. Porady, których mi udzielono, były jasne, zwięzłe i przekazane w sposób, który sprawił, że poczułam, iż moja sprawa jest ważna.

Dodaj komentarz