Skip to content

Opóźnienia ZUS bez wypłaty odsetek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusów, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych spowodowanych tymi chorobami.

Powodem tej nowelizacji jest to, że w czasie epidemii ZUS miał poważne problemy z terminowym wypłacaniem m.in. zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Dziś uporał się z zaległościami, a opóźnienia dotyczą tylko pojedynczych przypadków, więc przepis, który pozwalał mu nie płacić odsetek za zwłokę, ma zostać zniesiony. Zdaniem prawników, ZUS powinien płacić odsetki za okres największych opóźnień.

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w innych przepisach, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, a także szereg innych zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy.

W kontekście pandemii nie dziwiły opóźnienia w wypłacie świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami zdobytymi przez Infolinię ZUS, opóźnienia jednak były.

O tym, że w pandemii ZUS miał opóźnienia w wypłacie świadczeń, pisaliśmy w portalu Prawo.pl kilkakrotnie. Była to nasza reakcja na sygnały od czytelników, którzy skarżyli się, że wbrew oficjalnym zapewnieniom ZUS-u miesiącami czekają na wypłatę zasiłku chorobowego czy dodatkowego świadczenia opiekuńczego. Ubezpieczeni szukali pomocy wszędzie: u posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie zwrócił się także do ZUS.

Teraz okazuje się, że rzeczywiście doszło do znacznych opóźnień. Potwierdza to samo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, powołując się na dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Z danych ZUS wynika, że w marcu 2020 roku na 577 080 spraw dotyczących świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, znaczny procent spraw zostało załatwionych przez ZUS po terminie.

1 Comment

  1. Tomasz Kmiecik
    6 maja 2022 @ 10:36

    Tragedia! Nigdy nie wierzyłem w te całe świadczenia zus.

Dodaj komentarz