Skip to content

Ważny obowiązek osób przebywających na zwolnieniu względem ZUS

Spis treści

W przypadku, gdy ktoś przebywa na zwolnieniu lekarskim i zmienia miejsce pobytu, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. To jednak nie wszystko. Taka informacja musi być również przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jakim terminie należy to zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli dana osoba zmieni miejsce zamieszkania wskazane w swoim e-ZLA, musi poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę w ciągu jednego dnia od jego zmiany. Oprócz tego musi również poinformować pracodawcę o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu w ciągu trzech dni od dokonania tych zmian.

Gdy korzystasz ze zwolnienia lekarskiego, podaj swój aktualny adres zamieszkania. Jeśli w trakcie trwania e-ZLA zmienisz miejsce zamieszkania, zgłoś to w ciągu trzech dni do ZUS i pracodawcy.

Kluczem jest powiadamianie zakładów ubezpieczeń społecznych i pracodawców o czasowej zmianie miejsca zamieszkania. W takim przypadku termin 3 dni musi być dotrzymany. Informację o aktualnym adresie zamieszkania można zgłosić do ZUS telefonicznie, osobiście w dowolnym oddziale oraz za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUE ZUS.

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich w 2019 roku zmieniło sposób informowania i dostarczania zwolnień lekarskich przez pracowników do swoich pracodawców. Dzięki wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich pracownik, którego pracodawca posiada konto na PUE, nie musi martwić się o dostarczanie papierowych zwolnień lekarskich, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Obecnie wystawiane elektroniczne e-ZLA trafiają automatycznie na konto pracodawcy, bez udziału chorego pracownika.

Osoby, które mają wątpliwości, jak korzystać z e-ZLA i co zrobić w przypadku błędu w elektronicznym zwolnieniu, mogą skorzystać z poradnika ZUS, który zawiera listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących e-ZLA oraz odpowiedzi udzielone przez ZUS.

3 komentarze

 1. Tomek
  19 sierpnia 2022 @ 09:30

  Myślę, że to są dobre warunki, które daje ZUS. Wszystko jest zgodne z prawem, a więc respektuje polską praworządność.

  Wszystko jest legalne i chwała im za to!

 2. Marek
  19 sierpnia 2022 @ 09:36

  Uważam, że terminy jakie daje ZUS są sprawiedliwe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo otwarty na kontakt z klientem w tym, co robi, więc myślę, że to rozsądne, że chce mieć pewność, że jego klienci są świadomi tego, na co się piszą.

 3. Konrad
  19 sierpnia 2022 @ 09:39

  To jest dobry artykuł. Jest rzetelnie napisany informuje dokładnie o terminach związanych z ubezpieczeniem chorobowym.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Tomek
  19 sierpnia 2022 @ 09:30

  Myślę, że to są dobre warunki, które daje ZUS. Wszystko jest zgodne z prawem, a więc respektuje polską praworządność.

  Wszystko jest legalne i chwała im za to!

 2. Marek
  19 sierpnia 2022 @ 09:36

  Uważam, że terminy jakie daje ZUS są sprawiedliwe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo otwarty na kontakt z klientem w tym, co robi, więc myślę, że to rozsądne, że chce mieć pewność, że jego klienci są świadomi tego, na co się piszą.

 3. Konrad
  19 sierpnia 2022 @ 09:39

  To jest dobry artykuł. Jest rzetelnie napisany informuje dokładnie o terminach związanych z ubezpieczeniem chorobowym.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy